*-يک نام، واژه، نشان، نماد و يا طرح و يا ترکيبي از آنها که براي معرفي کالاهاي يک فروشنده و يا گروهي از فروشندگان بکار مي‌رود تا کالاي آنها را از کالاي رقبا متمايز ‌سازد.

کاتلر

*-يک نام، واژه، سمبل، طراحي و يا هر چيزي که منجر به شناخت و تمايز يک فروشنده، محصول و يا خدمات او در اذهان مشتريان مي‌گردد.

انجمن بازاريابي آمريکا (سال 2003)

*- برند همان هویت بنگاه اقتصادی می باشد که از طریق محصولات و خدمات، خود را به نمایش میگذارد و توسط ماهیت، اصالت خود را به نمایش میگذارد.

Donna Antounucci

*-برندسازی هنر تلفیق آنچه که ما میخواهیم مردم درباره ما تفکر نمایند با آنچه که واقعا تفکر مینماید.

Jay Bear

*- برند، ایده هایی فرهنگی میباشند که بایدبه گونه ای استراتژیک به اجرا درآیند

(کتاب :رهنگاشتی به مکاتب و فلسفه برند)

برند، همان امتداد شخصیت افراد میباشد.

دکتر شفیعی

 

 

 

 

 منبع : برندتک

مطالب مرتبط :