هزاران سال است که ما ایرانیان شب یلدا را جشن می گیریم و عجیب است که در پست و بلند روزگار این آئین هنوز به دست فراموشی سپرده نشده است و اگرچه کمی کمرنگ تر شده ولی باز جایگاهی والا دارد .

شب یلدا گرد هم میاییم و با کسانی که دوستشان داریم ظلمات شب را سپری می کنیم و از دیدن هم شاد می شویم و از هم صحبتی هم لذت می بریم .
و این یعنی به جریان انداختن عشق ...
لحظات شاد به ما نیرو می دهد. روحمان را تازه می سازد و ما را برای مقابله با سختی ها و شدائد آماده می کند .
و این یعنی غلبه بر ظلمت و تاریکی ...
سالهاست که این آئین کهن به ما می آموزد که برای ستیز با تباهی و تاریکی چگونه باید مسلح شویم ..
فرهنگ غنی ما کلید راز خوشبختی را در خود دارد .
شاد باش و با شادی خود دنیای بهتری بساز ...

 

 

 

 منبع : برندتک

مطالب مرتبط : برند در صنعت گردشگری ،برند سازی در گردشگری، برندسازی تجربه محور