شاید به ظاهر بچه گانه آید، اما جامعه بی برند، همان جامعه بی نام است...
همواره حقیقت های تلخ، همان شوخی های کودکانه هستند که به راحتی از آنها می گذریم...
اما این بار نه!
جامعه بی برند، جامعه بی تمدن است...
و جامعه بی تمدن، همان جامعه ای است که سزاوار هر بلایی می باشد...
امروز صاحب برند بودن، یا صاحب نام بودن به معنای صاحب سرمایه و اعتبار بودن است... چه در سطح شخص، چه در سطح مکان و چه در سطح محصول و کشور...
ما صاحب قدیمی ترین تمدن جهان... و از خوش آوازه ترین کشورهای جهان بوده ایم... اگر امروز نامی بر خود نگذاریم فردا بر روی ما نامی می گذارند.
آنکس که امروز این حقیقت را فهمید که بی نامی و ممتنع بودن با خودش و کشورش چه می کند و عملی هرچند کوچک انجام نداد، همان کسی است که می داند که نمی داند و در جستجوی دانستن هم نمی رود.
داستان شکل گیری جنبش جهانی شدن برندهای ایرانی:
تفکر جنبش جهانی شدن برندهای ایرانی در مهر ماه سال 1390 شکل گرفت. با هدف ساختن برندهایی با زیرساخت مناسب، جهت ورود به بازار جهانی.
در طول این 2 سال با حضور باورمند حامیان اولیه این تفکر، این جنبش به صورت بی صدا فعالیت خود را آغاز نمود.
در مهر ماه سال 1392، همت بر عملیاتی ساختن این تفکر در سطح ملی و فرا ملی بسته شد و تصمیم به فراگیر نمودن این جنبش در سطوحی از جامعه که تمایل به ایجاد تغییر مثبت و هدف مند، برای ساختن ایرانی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بهتر دارند، گرفته شد.
بیانیه جنبش جهانی شدن برند
بازیگران جهانی، بازیگران اقتصادی هستند و حضورشان در عرصه اقتصادی به یاری و توان برندشان است. و برند، تاثیر در قدرت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه­ای دارد. ازآنجاست که تصور ژاپن، آلمان، کره، ایالت متحده و ... بدون برندهایش، تقریبا غیرممکن است.
با مروری ژرف بر عملکرد برندهای ایرانی در سالهای گذشته، و مقایسه­ با برندهای غیر ایرانی که در سطح ملی و بین المللی حضوری فعال دارند، تفکر ایجاد جنبش برندهای ایرانی و ساختن و پرداختن برندهایی با استاندارد بالا و بین المللی، که در شان ایران و ایرانی باشد به وجود آمد.
قابل توجه است که هر مکان و هر موجودیتی اگر در زمانی طولانی موفقیت و خروجی ملموسی نداشته باشد از افکار و اذهان فراموش می شود... به مانند آثار هنرمندی که سالهاست اثری از خود به نمایش نگذاشته است... هنرمند به ذات ارزشمند است اما برای زنده ماندن در قلب و ذهن یک جامعه چیزی فراتر از ارزش لازم است و آن استمرار و حضور تاثیر گذار و مثبت است...
این نکته در خصوص کشورمان ایران نیز صدق می­نماید، ایران نیز به مانند همان هنرمند است و با کمی تامل و ژرف اندیشی، پیشبینی می شود که اگر وضعیت موجود به همین شیوه ادامه پیدا کند، بخش خصوصی ایران(فرهنگ و اقتصاد) از صحنه تاریخ جهانی حذف می گردد...
این تفکر سرمنشا آن شد که پس از سالها به این فکر افتادیم که به سهم خود حضور مثبتمان را به کشورمان ایران اثبات نماییم، و بیاد آوریم که ایران را دوست می­داریم و خودمان را و آینده­مان و آینده آیندگانمان را.
در این راستا، سهم ما در به جای گذاشتن و نمایش این اثر، راه اندازی و حمایت ویژه از جنبش برندهای ایرانی است.
آنچه ما بر سر این سفره می گذاریم باور قلبی، دانش و تجربه برندسازی و سالها مطالعه بر سازوکار جهانی شدن برندهای ایرانی است...آنچه شما می گذارید می تواند یک لبخند حمایتی باشد یا یک تفکر ارزشمند و یا حضور به عنوان یکی از حامیان اصلی جنبش برندهای ایرانی و سرمایه گذاری در ساخت و پرورش یک برند به سهم خود...

 

 

 

 منبع : برندتک

مطالب مرتبط :